Қандастар Ассамблея

Жоба туралы

19.12.2012 3379
  Біздің el.kz онлайн-қауымдастығымыз күнделікті өсуде, және қатарымызға қосылуыңызбен құттықтаймын. el.kz - қазақстандық интернет-ресурсы, дүние жүзіндегі қазақ жастары арналған сайт, мұнда достарыңды іздеу, танысу, көңіл көтеру, ақпарат және біліммен бөлісу интерактивті ортасы болып табылады. Интернетті сіз үшін ықыласыңызға бейімдеп және уақытыңызды өткізуіңізге жайлы етіп жасауға тырысамыз. el.kz - ақпарат, білім және байланысу әлемдеріне жол ашатын сайт. Бұл жобада сіз хат алмасуыңызға, сурет жүктеуіңізге, күнделік жүргізуіңізге және өз интернет бетіңізді көркемдеуіңізге мүмкіндік береді. Құрметпен, el.kz тобы.  

 

Біздің el.kz онлайн-қауымдастығымыз күнделікті өсуде, және қатарымызға қосылуыңызбен құттықтаймын.

el.kz - қазақстандық интернет-ресурсы, дүние жүзіндегі қазақ жастары арналған сайт, мұнда достарыңды іздеу, танысу, көңіл көтеру, ақпарат және біліммен бөлісу интерактивті ортасы болып табылады. Интернетті сіз үшін ықыласыңызға бейімдеп және уақытыңызды өткізуіңізге жайлы етіп жасауға тырысамыз.

el.kz - ақпарат, білім және байланысу әлемдеріне жол ашатын сайт.

Бұл жобада сіз хат алмасуыңызға, сурет жүктеуіңізге, күнделік жүргізуіңізге және өз интернет бетіңізді көркемдеуіңізге мүмкіндік береді.

Құрметпен,

el.kz тобы.

 

Ұқсас материалдар