Қандастар Ассамблея

Аймақтық күнделікті баспасөз

18.09.2013 3670
Франциядағы күнделікті ұлттық баспасөз аймақтық баспасөзге өз орнын бере бастады. Оккупация кезіңде Париж газеттері елдің барлық аймақтары бойынша таралмады, аймақтық баспасөз сол кезде өз орнын нығайтып алды. Аймактық баспасөздің таралу деңгейі жогары. Аймақгық баспасөз табысының көбеюінің себебі, оқырманньщ жергілікті жаңалыктарға үнемі қьвығушыльиы, одан эрі табысты өндіріс, аймақтық газеттің үжен көлемі, елордадағы халықтың азаюы, жүмысқа көлікпен баратын Париждегі оқырман санының өсуі. Аймақтық газеттерді тарату жүйесі аз данамен шектелуге мүмкіндік береді. Жфгілікті жарнама бфуглілф аймақтық баспасөзді сенімді жэне тиімді қүрал деп санайды. Аймақтық баспасөз астанада шығатьш газеттерге қарағаңда аудиовизуалды БАҚ-пен байланысы аз, ең сенімді қүрал деп есептеледі. Оны сатып алушылар көмекші ретіңде көреді, өйткені сш ақпарашен қоса жарнаманы да береді. Аймақтық баспасөз түтяындардың күңделікті өміріне катысты акпаратарды көптеп береді. Астаналық баспасөзге қарағаңда аймақтық газепер техникалық қайта жабдыкталуьш ертерек бастап, түрлі-түстерді пайдалана бастады. Франциядағы шамамен 70 аймактык газет 400 жуық газет інығарады. Аймақтық баспасөз 1970 жылдың соңында Париждегіге қарағанда күн көрісі анағүрлым жақсы болды. Бәсекеге кабілетсіздері жойыльш, аман калғаңдары монополиялаңды. 1990 жыгшары Францияның көптеген аймақгарьшда бір аймактық газет шьғарыдды. ¥сақ қалалық газепер өз күшін жоғалта бастады. 1960 жыддың ортасыңда ірі аймақтық газетгер өзінің таралымын эр аймакка бөліп адды да ситардың таралу аймақгарьшан тыс жфлфде бәсекелесуден бас тартгы. 1966 жылдан бастап үлтгық жфнаманы біріктіру туралы келісімдф кодданыла бастады. 1980 жыцдың басынан бері күнделікті баспасөздің осы санаты эсф ету саласы бөлігінің таралу концентрациясымен байланьісты киьшшьшьікгардьі басынан кешті. Бүл «Эрсанға» он шақты аймақтық газетгі сатьш алуға мүмкіндік бфді жэне бүл процесс 1950 жылдардың басыңда басталдьі. Күнделікті аймактық газетгфдің біраз бөлігі түрақсьв жағдайда кадды. 1980 жылдан бастап аймактық баспасөздің үлттық тогггарының ғана емес, сондай-ақ үлітьіқ-өңдірістік каржылық компаниялардың назарына түсіп қьвьнушылық туғьвды. Осы жылдары «Ашетт» «Провансаль» газетін, «Гавас» тобы - эр түрлі жергілікті басылымдар акцияларын сатып алды. Аймактық баспасөздегі акцараттың мазмүны, беру тэсіліне келетін болсақ ол күдік туғызады. Бэсеке болмаған жағдайда жергілікті баспасөз өткірлігін жоғалтады. Газет оқырманның көзқарасына тәуелді. Әрбір сыни материал келеңсіздік туғызады. Жергішкті тілшілер аймақтық оқиғаларды толығымен ашуға тырысады, бірақ бұл жерде билік тарапынан қиыншылықтар пайда болады. 1. «Уэст Франс» 1944 жылдан бастап Ренне (Бретань) қаласында басылады. 1976 жылы газет таралуы бойынша Францшздағы бірінші орынды алып отырды. 1990 жылдың ортасында оның таралымы 730130 данаға жеткен. Газеттің 40 аралас желілер нұсқасы 12 департаментте тарайды. Газет басылымы табысының төсендеуін ірі Париждік газеттердің жоқтығымен түсіндіріледі. 2. «Проге» және «Дофше либере» - екі бәсекелес басылым. «Проге» Лионда, «Дофине либере» Гренобльде басылады. 1966 жылы олар кейбір кызметтерінің бірігуі туралы келісімшарт жасасады. Жарнама тарататын өздерінің ақпараттық агенттігін құрады, біріккен баспаханалық кешен салады. 1979 жылы «Проге» иесі осы келісімді бұзып, газеттер арасындағы шиеленіс тәуелсіздікті жоғалатумен бітеді. 1982 жылы «Эрсан» «Дофине либерені» сатып алады, 1985 жылы ол «Прогені» сатып алады. Екі газетте де аралас желілер бар. 3. «Сюд-Уэст» (Бордо) 1944 жыдцан бастап Жиронда, Шаранта, Ланды мен атлантикалық Пиренейде шығады. Бірнеше жергілікті газеттерді қадағалайды. Ең мәңді газеттерге «Вуа дю нор», «Нис-матен» (Приморье, Альпы), «Дерньер Нувель д'Алъзас» (Страсбургте басьшады, департаментте таралады). Теңіздің ар жағындағы департамент пен аумақтардың баспасөзіңде «Эрсан» тобының рөлі басым. Ол «Франс-Антий» (50 мың ), «Денели де Таити» (13 мың), «Нувель Коледьен» (20 мың) күнделікті газеттерін қадағалайдьі. Ренюньон аралында оған «Котидьен де Реюньон» (35 мың) және «Журнал де Л иль де Реюньон» (26 мың) жатады. Осы аралда француз компартиясының органы «Темуонья» (3,5 мың) күнделікгі газеті басылады. Дереккөз: Шындалиева Меңдігүл "Шетел Журналистикасы"

Франциядағы күнделікті ұлттық баспасөз аймақтық баспасөзге өз орнын бере бастады. Оккупация кезіңде Париж газеттері елдің барлық аймақтары бойынша таралмады, аймақтық баспасөз сол кезде өз орнын нығайтып алды. Аймактық баспасөздің таралу деңгейі жогары. Аймақгық баспасөз табысының көбеюінің себебі, оқырманньщ жергілікті жаңалыктарға үнемі қьвығушыльиы, одан эрі табысты өндіріс, аймақтық газеттің үжен көлемі, елордадағы халықтың азаюы, жүмысқа көлікпен баратын Париждегі оқырман санының өсуі. Аймақтық газеттерді тарату жүйесі аз данамен шектелуге мүмкіндік береді. Жфгілікті жарнама бфуглілф аймақтық баспасөзді сенімді жэне тиімді қүрал деп санайды. Аймақтық баспасөз астанада шығатьш газеттерге қарағаңда аудиовизуалды БАҚ-пен байланысы аз, ең сенімді қүрал деп есептеледі. Оны сатып алушылар көмекші ретіңде көреді, өйткені сш ақпарашен қоса жарнаманы да береді. Аймақтық баспасөз түтяындардың күңделікті өміріне катысты акпаратарды көптеп береді. Астаналық баспасөзге қарағаңда аймақтық газепер техникалық қайта жабдыкталуьш ертерек бастап, түрлі-түстерді пайдалана бастады. Франциядағы шамамен 70 аймактык газет 400 жуық газет інығарады. Аймақтық баспасөз 1970 жылдың соңында Париждегіге қарағанда күн көрісі анағүрлым жақсы болды. Бәсекеге кабілетсіздері жойыльш, аман калғаңдары монополиялаңды. 1990 жыгшары Францияның көптеген аймақгарьшда бір аймактық газет шьғарыдды. ¥сақ қалалық газепер өз күшін жоғалта бастады. 1960 жыддың ортасыңда ірі аймақтық газетгер өзінің таралымын эр аймакка бөліп адды да ситардың таралу аймақгарьшан тыс жфлфде бәсекелесуден бас тартгы. 1966 жылдан бастап үлтгық жфнаманы біріктіру туралы келісімдф кодданыла бастады. 1980 жыцдың басынан бері күнделікті баспасөздің осы санаты эсф ету саласы бөлігінің таралу концентрациясымен байланьісты киьшшьшьікгардьі басынан кешті. Бүл «Эрсанға» он шақты аймақтық газетгі сатьш алуға мүмкіндік бфді жэне бүл процесс 1950 жылдардың басыңда басталдьі. Күнделікті аймактық газетгфдің біраз бөлігі түрақсьв жағдайда кадды. 1980 жылдан бастап аймактық баспасөздің үлттық тогггарының ғана емес, сондай-ақ үлітьіқ-өңдірістік каржылық компаниялардың назарына түсіп қьвьнушылық туғьвды. Осы

жылдары «Ашетт» «Провансаль» газетін, «Гавас» тобы - эр түрлі жергілікті басылымдар акцияларын сатып алды.

Аймактық баспасөздегі акцараттың мазмүны, беру тэсіліне келетін болсақ ол күдік туғызады. Бэсеке болмаған жағдайда жергілікті баспасөз өткірлігін жоғалтады. Газет оқырманның көзқарасына тәуелді. Әрбір сыни материал келеңсіздік туғызады. Жергішкті тілшілер аймақтық оқиғаларды толығымен ашуға тырысады, бірақ бұл жерде билік тарапынан қиыншылықтар пайда болады. 1. «Уэст Франс» 1944 жылдан бастап Ренне (Бретань) қаласында басылады. 1976 жылы газет таралуы бойынша Францшздағы бірінші орынды алып отырды. 1990 жылдың ортасында оның таралымы 730130 данаға жеткен. Газеттің 40 аралас желілер нұсқасы 12 департаментте тарайды. Газет басылымы табысының төсендеуін ірі Париждік газеттердің жоқтығымен түсіндіріледі. 2. «Проге» және «Дофше либере» - екі бәсекелес басылым. «Проге» Лионда, «Дофине либере» Гренобльде басылады. 1966 жылы олар кейбір кызметтерінің бірігуі туралы келісімшарт жасасады. Жарнама тарататын өздерінің ақпараттық агенттігін құрады, біріккен баспаханалық кешен салады. 1979 жылы «Проге» иесі осы келісімді бұзып, газеттер арасындағы шиеленіс тәуелсіздікті жоғалатумен бітеді. 1982 жылы «Эрсан» «Дофине либерені» сатып алады, 1985 жылы ол «Прогені» сатып алады. Екі газетте де аралас желілер бар. 3. «Сюд-Уэст» (Бордо) 1944 жыдцан бастап Жиронда, Шаранта, Ланды мен атлантикалық Пиренейде шығады. Бірнеше жергілікті газеттерді қадағалайды. Ең мәңді газеттерге «Вуа дю нор», «Нис-матен» (Приморье, Альпы), «Дерньер Нувель д'Алъзас» (Страсбургте басьшады, департаментте таралады). Теңіздің ар жағындағы департамент пен аумақтардың баспасөзіңде «Эрсан» тобының рөлі басым. Ол «Франс-Антий» (50 мың ), «Денели де Таити» (13 мың), «Нувель Коледьен» (20 мың) күнделікті газеттерін қадағалайдьі. Ренюньон аралында оған «Котидьен де Реюньон» (35 мың) және «Журнал де Л иль де Реюньон» (26 мың) жатады. Осы аралда француз компартиясының органы «Темуонья» (3,5 мың) күнделікгі газеті басылады.

Дереккөз: Шындалиева Меңдігүл

"Шетел Журналистикасы"

Ұқсас материалдар