ҚХА-ның «Ұлы Даланың Ұлтаралық тілі» форумы. В.Трегубова