Шәмшет Аимбетов: Қарақалпақ халқының тарихы мен мәдениеті