Күләш Молдашева: «Возрождение» неміс орталығының жұмысы жайлы