• Фортепиано | «Этюд» (Карл Черни) | 3-ші сабақ

  • Фортепиано | Халық әні «Елігай» ("Илигай") | 2-ші сабақ

  • Ибрагим САТТАРОВ - «Хазар» азербайджан этномәдени бірлестігінің хореографы