Пайдаланушы келісімі

Материалдарды (мақала, видео, фото, иллюстрация) толығымен немесе бір бөлігін жариялауға тек El.kz сайты жарияланымының түпнұсқасы орналасқан белсенді тікелей гиперсілтемені көрсету арқылы ғана рұқсат етіледі. Гиперсілтеме көшіріп алынған мәтіннің жоғарғы жағында орналасуы қажет. Бұдан өзге, бірінші абзацта төмендегідей көрсетіліп тұруы керек: «El.kz Қазақстандағы өмір мен қазақстандықтар туралы ойын-сауық-танымдық порталы (осы жерде бірінші дереккөз-парақшасының гиперсілтемесі көрсетілуі тиіс)».

Тағы да оқитындарыңыз